Somali Story Time May 26

Come listen to stories with your child at the Auburn Public Library. Enjoy some fruit and juice. Each family will receive a free book to take home.

Kaaleg Dhagayso sheekooyinka. Adi iyo caruurtaada Kibareeriga Auburn Kuraaxeseyso qudaar, Cabitaan. Qoys kasta waxuu hela doonaa burg bilaash ah uu gunga u quaato.

Thursday, May 26 at 10AM.